Welkom bij Febelcar

Welkom bij Febelcar

Febelcar,  Koninklijke Belgische Federatie van de carrosseriebedrijven

 • is de enige wettelijk erkende beroepsfederatie voor carrosseriebedrijven in België (herstellers en bouwers)
 • is voor België enig lid van het AIRC, de Internationale Carrosseriefederatie
 • verdedigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de carrosseriebranche sedert meer dan 100 jaar
 • is erkende gesprekspartner voor officiële instanties (Europees, Federaal en Regionaal) evenals alle belangrijke partners voor de carrosseriesector
 • informeert sedert meer dan 100 jaar haar leden op sociaal, juridisch, fiscaal, economisch en milieuvlak
 • onderhandelt de 2-jaarlijkse CAO's van toepassing op de arbeiders in de carrosseriesector, met de betrokken werknemersorganisatie
 • is lid van talrijke andere belangenorganisaties om beter de belangen van de leden te kunnen behartigen en specifieke technische informatie te hebben m.b.t. wetgeving vooral van de bouwers (Agoria)
 • heeft mandaten in de paritaire organisaties Educam & Sefocam
 • biedt een concreet antwoord op de vele uitdagingen die zich stellen in de carrosseriesector
 • heeft regelmatig overleg met instanties als Informex, verzekeringsmaatschappijen, Goca, Assuralia enz.
 • beheert het sociaal fonds van de carrosseriebedrijven
 • heeft vervolgens een aantal partnerschappen met de meest interessante actoren voor de branche zodat een lidmaatschap bij Febelcar enkel maar voordelen biedt
 • heeft een aantal producten ontwikkeld of in beheer:

Heeft u vragen over onze diensten

Neem contact met ons op