Actualiteiten

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven voor het proefproject om bepaalde herkeuringen te laten uitvoeren door erkende keurders bij erkende herstellers in plaats van bij een keuringsinstelling. Dat proefproject heeft als doel om de drukte bij de keuringscentra te verminderen én zal vijf jaar lopen, met de mogelijkheid om met vijf jaar te verlengen bij een positieve evaluatie. Verwacht wordt dat op jaarbasis ongeveer 300.000 herkeuringen kunnen verschuiven van de keuringsinstellingen naar erkende herstellers.

Met het decreet van 17 mei 2024 werd het kader gecreëerd voor het proefproject waardoor het mogelijk zal zijn om bepaalde herkeuringen te laten uitvoeren door erkende keurders bij erkende herstellers in plaats van bij een keuringsinstelling. Daarnaast zal het ook mogelijk worden voor de keuringsinstellingen om kleine herstellingen uit te voeren. De Vlaamse Regering geeft nu verder invulling aan dit proefproject en bepaalt nu onder meer welke herkeuringen mogelijk zijn, de erkenningsvoorwaarden voor de erkende herstellers en erkende keurders én hoe de Vlaamse overheid zal toezien en handhaven.

“Met deze beleidsbeslissing en hervorming van het huidige systeem staat een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal zonder daarbij in te boeten op objectiviteit, kwaliteit of verkeersveiligheid. De herkeuring bij erkende herstellers komt er naast de uitbreiding van de periodiciteit waarbij we maar om de twee jaar naar de keuring moeten gaan. We hopen met beide maatregelen de wachttijden te laten afnemen en zo te zorgen voor een tijdswinst bij de klant”, aldus minister Peeters.

“TRAXIO is verheugd dat de Vlaamse Regering, onder impuls van minister Lydia Peeters, de weg heeft vrijgemaakt voor bepaalde herkeuringen bij erkende herstellers. Dat is zonder meer positief voor de consument, en voor de garage-, banden- en autoruitensector betekent dit een extra service aan de klanten. TRAXIO engageert zich ten volle om mee te werken aan de praktische uitwerking, waarbij professionalisme, kwaliteit, veiligheid en objectiviteit centraal staan. Zo zullen we een ruim en kwalitatief netwerk van garages creëren waar de klant terecht kan voor de herkeuring van zijn/haar wagen,” aldus Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO.

Welke herkeuringen?

Er wordt gefocust op herkeuringen die de meeste capaciteitswinst opleveren en tegelijk ook door zoveel mogelijk herstellers uit te voeren zijn. Het gaat onder andere over gebreken aan banden en wielen, spiegels, lichten, reflectoren, ruiten, interne inrichting (km-teller, zitplaats, veiligheidsgordel, airbag, …), de uitlaat en spatborden. Denk dan concreet aan de afstelling van de dimlichten, kapotte lichten, versleten of beschadigde banden, beschadigingen aan de ruiten (barsten, sterretjes in ruit), veiligheidsgordels en airbags die niet werken…

De volgende keuringen maken geen deel uit van het proefproject:

de keuring van tweedehandsvoertuigen bij verkoop
de keuring van een voertuig na een ongeval
de motorfietskeuring
Bij een afkeuring door een erkende keuringsinstelling zal het keuringsbewijs vermelden of een herkeuring van de vastgestelde gebreken mogelijk is bij een erkende hersteller. Het keuringsbewijs zal een link of QR-code bevatten die verwijst naar de website van de Vlaamse overheid met de lijst van de erkende herstellers en keurders, met ook de herkeuringen waarvoor ze zijn erkend.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal een webapplicatie opzetten waarmee de erkende keurders en herstellers een keuringsbewijs kunnen genereren.

Erkende herstellers zullen een vergoeding mogen vragen voor een herkeuring. Die vergoeding mag niet hoger liggen dan het tarief voor een herkeuring bij een erkende keuringsonderneming: 15,40 euro in 2024 (jaarlijks geïndexeerd).

Erkenningsvoorwaarden herstellers en keurders

De Vlaamse overheid heeft erkenningsvoorwaarden en ook administratieve en operationele verplichtingen opgelegd waaraan erkende herstellers én erkende keurders moeten voldoen na de erkenning. Deze voorwaarden moeten de objectiviteit en onafhankelijkheid van de erkende keurders waarborgen. Erkende keurders moeten bijvoorbeeld een ethisch charter onderschrijven en naleven, waarin onder meer de principes van integriteit, vertrouwelijkheid en professionalisme zijn opgenomen.

Een belangrijke voorwaarde om de activiteit van erkende keurder te kunnen uitoefenen is het volgen van een theoretische en praktische opleiding en het volgen van de nodige nascholing. Deze opleidingen moeten nog worden opgezet. De minimumvereisten voor de opleidingscentra en de opleidingsverstrekkers werden al vastgelegd.

Toezicht en handhaving

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid zal toezien op de werking van de erkende herstellers en keurders via onder meer inspecties, controles, audits en data-analyse. Het Departement MOW heeft ook de mogelijkheid om uiteenlopende maatregelen te nemen: waarschuwing, schorsing of intrekking van de erkenning.

Het Departement MOW Werken zal ook een meldpunt opzetten. Zowel klanten als erkende keurders zullen daar agressie, fraude en/of pogingen om keuringsresultaten te beïnvloeden en/of het niet respecteren van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de keurder kunnen melden.

Volgende wetgevende stappen

Na deze principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt advies ingewonnen bij de Vlaamse commissie administratie-nijverheid, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie en vervolgens bij de Raad van State. De proefperiode zal kunnen starten in 2025.

Welkom!

Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren).

Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees het privacy- en cookiebeleid voor meer informatie.